Namn

Andersen Karl

Titel

Drifttekniker VA-nät

Telefon

070-301 82 05

E-post

karl.andersen@sunne.se

Adress

45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Boställsvägen 3