Namn

Nilsson Hans

Titel

VA-ingenjör

Telefon

0565-161 91

E-post

hans.nilsson@sunne.se

Adress

1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6