Namn

Olsson Gun-Britt

Titel

Energi- och miljöingenjör

Telefon

0565-162 14

E-post

gun-britt.olsson@sunne.se

Adress

1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6