Namn

Johansson Julia

Titel

Park- och anläggningsarbetare

Telefon

0565-146 25

E-post

julia.johansson@sunne.se

Adress

45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Boställsvägen 3