Jourtelefon 070-677 10 61:  för teknisk beredskap gällande fastigheter, gator, trafik, utemiljöer, vatten och avlopp samt avfall och återvinning. 

Telefontid Tekniska enheten 8-12: 0565-162 02, efter kl 12 ring kommunväxeln 0565-160 00.
Det går också bra att felanmäla på webben

Namn

Jourtelefon Beredskap

Titel

Journummer

Telefon

070-677 10 61

Till mer information

Felanmälan, formulär

Adress

1.Teknisk service, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6