Eva-Karin arbetar med avfallsfrågor inom kommunen, som till exempel dispenser, renhållning, slamtömning och sophämtning.

Namn

Nilsson Eva-Karin

Titel

Avfallstekniker

Telefon

0565-164 22

E-post

eva-karin.nilsson@sunne.se

Till mer information

Avfall och återvinning

Adress

1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 4