Namn

Hjalmarsson Elisabeth

Titel

Administratör

Telefon

0565 - 162 02 vardagar kl.8-12

E-post

elisabeth.hjalmarsson@sunne.se

Adress

1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 4