Namn

Kundtjänst renhållning

Telefon

0565 - 162 02

E-post

tekniskaenheten@sunne.se

Adress

1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 4

Öppettider

Vardagar kl.8 - 12. Vid akut behov av slamtömning utanför kundtjänsts öppettider kontakta växeln på 0565 - 160 00.