Namn

Haglund Agneta

Titel

Handläggare inom vatten och avfall

Telefon

0565-162 15

E-post

agneta.haglund@sunne.se

Adress

1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 4