Johanna Bergsman är ordinarie enhetschef för plan och projekt. Hon är föräldraledig under perioden september 2020 till maj 2021.
Kontakta under tiden enhetschef Leif Jansson 0565-163 59.

Namn

Jansson Leif

Titel

Tf, enhetschef, plan och projekt/trafik och park

Telefon

0565-163 59

E-post

leif.jansson@sunne.se

Adress

1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6