Namn

Bergsman Johanna

Titel

Enhetschef, plan och projekt/trafik och park

Telefon

0565-161 98

E-post

johanna.m.bergsman@sunne.se

Adress

1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6

Mobiltelefon

073-280 71 82