Namn

Blom Tommy

Titel

Handläggare VA

Telefon

0565-162 06

E-post

tommy.h.blom@sunne.se

Adress

45. Kommunförrådet, 686 80 SUNNE

Besöksadress

Boställsvägen 3

Mobiltelefon

070-104 07 46