Hos oss får du hjälp med ärenden som gäller fysisk planering, bygglov, lokaliseringsprövningar med mera.

Verksamhetschef: Anders Olsson, e-postadress: anders.olsson@sunne.se
Energirådgivning: Gun-Britt Olsson, e-postadress: gun-britt.olsson@sunne.se

Namn

Plan- och projekt 

Telefon

0565-160 00

E-post

kommun@sunne.se

Till mer information

Bygga

Adress

1. Sunne kommun, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6