I Sunne finns ett lokalkontor till Lantmäteriet i Torsby

Namn

Johnson Lars-Gunnar

Titel

Lantmätare

Telefon

0560-165 78

E-post

lars-gunnar.johnson@lm.se

Till mer information

Lantmäteri

Besöksadress

Kvarng.6 B