Namn

Nilsson Katarina

Titel

Marknadsföringsansvarig, SG/Södra Viken

Telefon

0565-179 21

E-post

katarina.l.nilsson@sunne.se

Adress

37. SG/Broby 686 80 Sunne

Besöksadress

Svetsarevägen 2, Sunne

Mobiltelefon

076-100 48 58