Södra Viken är en gymnasieskola med utbildningar inom Naturbruksprogrammet och Fordons- och transportprogrammet samt Gymnasiesärskola. Här finns även vissa uppdragsutbilningar.

Namn

Sunne Gymnasieskola Södra Viken 

Telefon

0565-155 55

E-post

sodraviken@sunne.se

Till mer information

Till webbplatsen för Södra Viken

Adress

Postkod: 35, 686 80 Sunne

Besöksadress

Södra Viken