Ansvarsområde: Östra skolan, Lysviksskola, Prästbolsskola, Förskoleklass - år 6 och fritids.

Namn

Persson Magnus

Titel

Rektor, Solbacka rektorsområde

Telefon

0565-160 76

E-post

magnus.persson@sunne.se

Till mer information

Till mer information om Östra skolan

Adress

80. Östra skolan, 686 80 Sunne

Besöksadress

Östra skolan, Brårudsvägen 4