Namn

Najjar Hussam

Titel

Elevcoach/elevassistent

E-post

hussam.najjar@sunne.se

Adress

80. Östra skolan

Besöksadress

Brårudsvägen 4, 686 33 Sunne