Namn

Alwan Fadjer

Titel

Mentor 4 b, förstelärare, digital utvecklare

Telefon

073-280 76 10

E-post

fadjer.a.alwan@sunne.se

Adress

80. Östra skolan, 686 80 Sunne

Besöksadress

Brårudsvägen 4, 686 33 Sunne

Mobiltelefon

073-280 76 10