Namn

Löwenthal Gerdin Ann-Charlotte

Titel

Mentor  förskoleklass

Telefon

0565-157 34

E-post

lotta.lowenthal-gerdin@sunne.se

Adress

80. Östra skolan, 686 80 Sunne

Besöksadress

Brårudsvägen 4, 686 33 Sunne