Namn

Andersén  Kjerstin

Titel

Mentor, förskoleklass

E-post

kjerstin.andersen@sunne.se

Adress

80.Östra skolan, 686 80 Sunne

Besöksadress

Brårudsvägen 4, 686 33 Sunne