Namn

Nadom Ghusoon

Titel

Lärare i modersmål

Telefon

0565-16126

E-post

ghusoon.nadom@sunne.se

Adress

686 80 Sunne

Besöksadress

Skäggebergsskolan, Kvarngatan 4

Mobiltelefon

072-201 18 33