Namn

Granat Annabelle

Titel

Lärare, mentor förskoleklass och klass 1

Telefon

0565-155 16

E-post

annabelle.granat@sunne.se

Adress

79. Klättenskolan, 686 80 Sunne

Besöksadress

Stöpafors, 686 93 Sunne