Namn

Gebart Anna

Titel

Lärare, mentor klass 2 och klass 3

Telefon

0565-157 11

E-post

anna.gebart@sunne.se

Adress

83 Gräsmarks skola, 686 80 Sunne

Besöksadress

Skolvägen 1, 686 98 Gräsmark