Namn

Nilsson Ann

Titel

Lärare, mentor klass 5 och klass 6

Telefon

0565-157 08

E-post

ann.nilsson@sunne.se

Adress

83. Gräsmark, 686 80 Sunne

Besöksadress

Skolvägen 1, 686 98 Gräsmark