Kontaktinformation för kommunens grundskolor från förskoleklass till år 6.

Telefon

0565-16034

E-post

kommun@sunne.se

Till mer information

Till webbsidor F-klass - år 6

Adress

1. Barns, ungas och vuxnas lärande , 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4

Biträdande skolchef 

Anna Ullenius, Barns, ungas och vuxnas lärande