Arbetar som skolsköterska på SG/Södra Viken och SB/Broby

Namn

Smegärd Maria

Titel

Skolsköterska

Telefon

0565-155 57

E-post

maria.i.smegard@sunne.se

Adress

35. Södra Viken, 686 80 Sunne

Besöksadress

Södra Viken