Arbetar som skolsköterska på SG/Södra Viken/Prästbol skola

Namn

Smegärd Maria

Titel

Skolsköterska

Telefon

0565-15557

E-post

maria.i.smegard@sunne.se

Adress

Postkod: 35, 686 80 Sunne

Besöksadress

Södra Viken