Namn

Smegärd Maria

Titel

Skolsköterska

Telefon

155 57

E-post

maria.i.smegard@sunne.se

Till mer information

Elevhälsan

Adress

35. Södra Viken, 686 80 Sunne

Besöksadress

SG/Södra Viken

Mobiltelefon

070-312 95 88