Ann-Marie tjänstgör som skolsköterska på skolorna: Svensby och Gräsmark   

Namn

Jönsson Ann-Marie

Titel

Skolsköterska

Telefon

0565-160 43

E-post

ann-marie.jonsson@sunne.se

Adress

40. Elevhälsan, 686 80 Sunne

Besöksadress

Skäggebergsvägen 13, Sunne

Mobiltelefon

076-807 33 44