Elevhälsans personal består av kurator, skolsköterska, psykolog, läkare och specialpedagoger. Till elevhälsan kan du vända dig för rådgivning, enklare sjukvård, stöd och hjälp när ditt barn inte mår bra.

Till mer information

Läs mer om elevhälsan

Adress

Postkod: 14, 686 80 Sunne

Besöksadress

Fryxellska skolan, Brårudsv 2

Fax

0565-16443

Övrigt

Elevhälsans samordnare (övergripande arbete):'

Ann-Charlotte Larsson, skolsköterska/MAS
Jonas Ahlström, kurator/samtalsterapeut


« Tillbaka