Namn

Lindén Ohlsson Malin

Titel

Socialchef

Telefon

0565-162 77

E-post

malin.linden-ohlsson@sunne.se

Adress

1. Socialtjänsten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset Kvarngatan 4