Enhetschef inom Daglig sysselsättning LSS/SoL

Namn

Ranström Susanne

Titel

Enhetschef Daglig sysselsättning LSS/SoL

Telefon

0565-164 72

E-post

susanne.ranstrom@sunne.se

Adress

46. Arbetsmarknadsenheten Ekebyvägen, 686 80 SUNNE

Besöksadress

Ekebyvägen 4

Mobiltelefon

070-238 93 16