Enhetschef för Badhusgatan  kortidsvistelse, särskilt boende barn och ungdom LSS, stödboende SOL. Timotejvägens gruppboende. Åmbergsvägen, korttidsboende/boende barn och unga.

Namn

Carlsson Ella-Karin

Titel

Enhetschef LSS.

Telefon

0565-164 30

E-post

ellakarin.carlsson@sunne.se

Adress

43. LSS, 686 80 Sunne

Besöksadress

Långgatan 27