Namn

Carlsson Anna-Karin

Titel

Handledare extern sysselsättning

Telefon

0565-162 38

E-post

anna-karin.carlsson@sunne.se

Adress

46. Arbetsmarknadsenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Ekebyvägen 4

Mobiltelefon

070 191 81 46