Enhetschef för Badhusgatan  kortidsvistelse, särskilt boende barn och ungdom LSS, stödboende SOL.  Gruppboenden: Kvarngatan och Timotejvägen. Åmbergsvägen, korttidsboende/boende barn och unga.

Namn

Simonsson Eva

Titel

Enhetschef LSS.

Telefon

0565-164 30

E-post

eva.simonsson@sunne.se

Adress

43. LSS, 686 80 Sunne

Besöksadress

Långgatan 27