Sunne kommun arbetar för att ge människor med funktionsnedsättning möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

Namn

Individstöd LSS

Till mer information

Till sidan om stöd till personer med funktionsnedsättning

Adress

43. 686 80 SUNNE

Besöksadress

Långgatan 27