Frånvarande tills vidare.

Namn

Gustavsson Håkan

Titel

Vaktmästare

E-post

hakan.gustavsson@sunne.se

Adress

90. Brogårdsgatan 2, 686 80 Sunne

Besöksadress

Brogårdsgatan 2, Sunne

Mobiltelefon

073-270 81 37