Rebecka jobbar som enhetschef på Brogårdens demensavdelningar,
psykogeriatrisk avdelning samt Solgårdens dagverksamhet.

Namn

Kervestig Rebecka

Titel

Enhetschef Brogården

Telefon

0565-163 05

E-post

rebecka.kervestig@sunne.se

Adress

90. Brogården, 686 80 SUNNE

Besöksadress

Brogården, Brogårdsgatan2