Sofia arbetar som avgiftshandläggare för personer i eget boende/hemsjukvård/korttidsboende och hyresdebitering för LSS.

Namn

Jonsson Sofia

Titel

Handläggare avgifter eget boende

Telefon

0565-162 75 vardagar kl.8-12

E-post

sofia.jonsson@sunne.se

Adress

28. Avgiftshandläggare, 686 80 Sunne

Besöksadress

Storgatan 45