Här finns kontaktuppgifter till biståndshandläggare, avgiftshandläggare och handläggare för time care pool.

Namn

Administration och expedition Äldreomsorg

Adress

Postkod: 28, 686 80 Sunne

Besöksadress

Storgatan 45