Verksamhetsområdet Vård och omsorg verkar för att äldre människor, människor med funktionsnedsättning eller andra problem får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

Till kontaktinformation för Jeanette Tillman, verksamhetschef vård och omsorg 

Namn

Äldreomsorg Hemtjänst och boende

Till mer information

Läs mer om Stöd och omsorg här