Åsa jobbar som distriktssköterska på enhet 3 Västra Ämtervik.

Namn

Emtängen Åsa

Titel

Distriktssköterska

Telefon

0565-162 24

E-post

asa.emtangen@sunne.se

Adress

95. Selmagården, 686 80 Sunne

Besöksadress

Walter Hedlunds väg 1 a, Sunne