Kontaktuppgifter till kommunens sjuksköterskor

Kommunens sjuksköterskor arbetar på de särskilda boendena eller i geografiskt indelade enheter och sjukvården bedrivs dygnet runt.