Vi som jobbar här jobbar med alla former av misbruk, ex alkoholmissbruk, spelmissbruk, matmissbruk

Adress

Postkod: 29, 686 80 Sunne

Besöksadress

Älvgatan 38/ Beroendemottagningen Vårdcentralen

Fax

0565-16044