Namn

Wiklund Irene

Titel

Socialsekreterare, försörjningsstöd

Telefon

0565-162 61

E-post

irene.wiklund@sunne.se

Adress

29. Socialförvaltningen

Besöksadress

Älvgatan 38

Fax

0565-160 44