Sara är föräldraledig tillsvidare.

Namn

Persson Sara

Titel

Socialsekreterare försörjningsstöd

Telefon

0565-162 66

E-post

sara.m.persson@sunne.se

Adress

29. Socialförvaltningen

Besöksadress

Älvgatan 38

Fax

0565-160 44