Vikarie för Jennifer Olsson, som är tjänstledig.

Namn

Erlandsson Maria

Titel

Socialsekreterare, försörjningsstöd

Telefon

0565-162 61

E-post

maria.erlandsson@sunne.se

Adress

29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Besöksadress

Älvgatan 38

Fax

0565-160 44