Föräldraledig tom 1 september 2020. Sara Persson vikarierar.

 

Namn

Edqvist Emelie

Titel

Socialsekreterare, försörjningsstöd

Telefon

0565-162 66

E-post

emelie.edqvist@sunne.se

Adress

29. Socialförvaltningen

Besöksadress

Älvgatan 38

Fax

0565-160 44