Föräldraledig

Namn

Blomberg Hanna

Titel

Socialsekreterare, försörjningsstöd

E-post

hanna.blomberg@sunne.se

Adress

29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Besöksadress

Älvgatan 38

Fax

0565-160 44