Maria är vikarier för Frida Westberg som är föräldraledig.

Namn

Erlandsson Maria

Titel

Socialsekreterare, placerade barn och unga

Telefon

0565-16132

E-post

maria.erlandsson@sunne.se

Adress

29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Besöksadress

Älvgatan 38

Mobiltelefon

070-218 58 41

Fax

0565- 160 44